Order portal

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Clewer-teknologia

Clewer Oy:n patentoima jäteveden puhdistusprosessi on uudenlainen bioprosessi, jossa jätevesi puhdistetaan, liete ja kemikaalijäämät kerätään talteen ja puhdistettu vesi poistetaan järjestelmästä.

Puhdistusprosessissa jätevesi virtaa bioreaktorin läpi. Bioreaktorissa on suuri määrä eri täsmäbakteeria, jotka puhdistavat jätevedestä tiettyjä epäpuhtauksia, kuten fosforia, typpeä ja orgaanista ainesta. Bakteerit ovat kiinnittyneinä kantoaineeseen. Näin niiden määrä pysyy runsaana eivätkä ne huuhtoudu jäteveden mukana prosessissa eteenpäin äkillisissä kuormitusvaihteluissa. Näin biopuhdistamon toimintakyky säilyy kaikissa olosuhteissa.

Täsmäbakteerit ovat luonnosta eristettyjä mikrobikantoja. Ne pystyvät käsittelemään mm. hyvin laajan joukon erilaisia pesukemikaaleja.

Prosessin lopputuloksena prosessisäiliöön tiivistyy kiintoainetta. Kiintoainetta voidaan kerätä prosessisäiliöön ilman että se heikentää puhdistusprosessin tehoa. Lietesäiliön tyhjennysväli riippuu tulevasta jätevedestä.

All products

Contact us!

Clewer®, a Finnish family undertaking, is a leading developer of patented cleaning technology. We create environmentally friendly solutions for more efficient water recycling and re-use.