Toplumsal Çözümler

Clewer, topluluklar için su arıtma ve başka büyük ölçekli atık su çözümleri sağlamaktadır.

Clewer’in ürünleri, tek evlerin yanı sıra büyük ölçekli işlemler için de uygundur. Birçok amaç için atık su arıtma çözümleri sağlıyoruz: 2-3 ev için birleşik atık su arıtma, köy atık su arıtma ve belediye atık su arıtma.

Belediyeler ve kentler için saf tasarruf