Gizlilik beyanı

Fin Kişisel Veri Kanunu (523/99) bölüm 10

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679, 8 Şubat 2018 tarihinde hazırlanmıştır

1. Kontrolör
Clewer Marketing Ltd. Biolinja 12
FI-20750 Turku Finlandiya

2. Kaydın adı
Clewer: müşteri ve pazarlama kaydı

3. Kayıtla ilgili konulardan sorumlu kişi
İrtibat kişisi:
Tomi Leppälehto
Clewer Marketing Ltd. Biolinja 12
FI-20750 Turku Finlandiya

4. Kaydın kullanımı

 • Müşteri iletişimleri
 • Haber bültenleri gönderme
 • Yarışmaları ve kampanyaları yönetme ve ödülleri gönderme
 • Mevzuatta atıfta bulunulan pazarlama yasaklarının uygulanması
 • Geri bildirim işleme ve iletişimleri koruma
 • Web sitelerinin kullanıcı analizi

İşleme, bir müşteri ilişkisini korumaya, veri sahibinin iznine veya kontrolörün meşru haklarının uygulanmasına dayalıdır

5. Kaydın veri içeriği

Kaydın kullanımına göre işlenen veriler aşağıdaki bilgileri içerir:

 • İletişim bilgileri: ad, adres, e-posta, telefon numarası
 • Müşteri bilgileri
 • Demografik veriler: cinsiyet
 • Kontrolörün web sitesi ve hizmetlerine ilgi
 • Müşteri tarafından sağlanan diğer veriler
 • Veri sahibi tarafından kullanılan cihazla ilgili veriler: örneğin terminal, IP adresi, işletim sistemi ve tarayıcı

6. Veri kaynakları
Veriler, veri sahibinden müşteri ilişkisini, kampanyaları, geri bildirim ve haber bülteni aboneliklerini yönetmeye ilişkin toplanır. Bundan başka, çerezler web sitesi kullanım verilerini toplamak için kullanılır.

7. Verilerin açıklanması ve aktarımı
Veriler, mevzuat tarafından zorunlu veya izin verilmiş olması veya resmi yönetmelikler tarafından gerektirilmesi haricinde veri sahibinin izni olmadan açıklanmaz.
Alt yükleniciler kaydın kullanımıyla ilgili görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir ve veriler, hizmet sağlama açısından gerekliyse, AB/AEA dışına aktarılabilir. Bu durumlarda, kontrolör mevzuata göre sözleşmeler konusunda yeterli seviyede veri koruması sağlamalıdır.

8. Veri tutma süresi
Kontrolör verileri sadece kaydın kullanımıyla ilgili gerekli süre boyunca tutacaktır.

9. Kayıt koruması
Verilerin depolandığı veri tabanları, harici tarafların bunlara erişememesi için teknolojik ve fiziksel olarak korunmaktadır. Sadece görevlerini gerçekleştirmek için verilere ihtiyaç duyan taraflar bunlara erişebilir.

10. Denetleme, düzeltme ve bilgileri silme hakkı
Veri sahibi haber bülteni aboneliğini istediği zaman iptal etme hakkına sahiptir.
Veri sahibi, kayıttaki veri sahibi hakkında depolanan verileri denetleme hakkına, yanlış kişisel bilgilerin düzeltilmesini talep etme hakkına ve veri sahibi hakkında kayıttan silinen bilgileri edinme hakkına sahiptir.
Denetleme, düzeltme ve silme talepleri, kayıtla ilgili konulardan sorumlu kişiye yazılı ve imzalı şekilde gönderilmelidir.

11. Veri aktarma ve yasaklama hakkı
Veri sahibi, işleme izne veya bir anlaşmaya dayalıysa ve işleme otomatik olarak gerçekleştiriliyorsa, kontrolöre sağlanan kişisel verileri yapılandırılmış, genel olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir formatta geri alma hakkına sahiptir.
Veri sahibi, AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca, verilerin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir.
Veri aktarma ve yasaklama hakkı, 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

12. Gizlilik beyanını değiştirme
Kontrolör, gizlilik beyanını güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Veri sahibi, mevzuat tarafından gerektirildiğinde bu değişiklikler konusunda bilgilendirilir.