Gıda Endüstrisi için Atık Su Arıtma

Patentli atık su arıtma tekniğimiz, ağır endüstriyel atık su giderme için uygundur.

Döner Yatak Biyofilm Reaktörü (RBBR), geleneksel çözümlerden daha az alan gerektirir. Arıtma işlemimiz, geçici yük artışlarını idare edebilir ve gıda endüstrisinde kullanım için uygundur.

Clewer’in Biyoreaktörleri Her Zaman Tamamen Çalışır Durumda Kalır

Tek evlerle karşılaştırıldığında, BOD/COD yükü, endüstriyel işlerde 50 kat kadar daha yüksek olabilir. Clewer’in atık su arıtma işleminde, döner hareket taşıyıcıları ölü hücre kütlesinden arıtır.

Geleneksel biyofilm işlemlerinde su arıtma işleminin kapasitesi taşıyıcılarda ölü hücre kütlesi biriktiğinde azalırken, Clewer’in döner teknolojisi biyoreaktörü her zaman temiz ve tamamen çalışır durumda tutar.

Müşterinin gereksinimlerine göre, endüstriyel arıtma işleminde yüzdürme üniteleri ve kimyasal arıtma kullanılabilir. Özel çözümler sağlıyoruz.

Mikrop Popülasyonu On Yıllık Araştırmanın Sonucudur

  • Biyoreaktörlerde kullanılan spesifik mikrobiyal popülasyonu kendimiz üretiyoruz.
  • Uygun mikrobiyoloji laboratuvarı kullanılmaktadır
  • Mikrobiyal popülasyon 120’den fazla bakteri suşundan oluşmaktadır
  • Bakteriyel karışımımız patentlidir
  • Mikrobiyal popülasyonumuz farklı endüstriyel kimyasallara ve deterjanlara tolerans göstermektedir