Clewer teknologi

Clewer 800S – en effektiv process.

Clewer Oys patenterade reningsprocess för avfallsvatten är en ny typ av bioprocess, med vilken avfallsvattnet renas, slammet och kemikalieresterna samlas ihop och det renade vattnet avlägsnas ur systemet.

Clewers biologiska reningsprocess baserar sig på bärmaterialteknologi, där mikrobodlingen arbetar på bärmaterialets yta. Tillsammans med Clewer precisionsbakterier utgör den ett mycket effektivt reningssystem för avfallsvatten.

Centrifugalkraft och precisionsbakterier

Tekniklösningen i Clewer-processen bygger på centrifugalkraften (centrifugteknologi). Tack vare rotationsrörelsen rengör processen sig själv och tvingar slammet att hållas i slambehållaren. Det renade vattnet avlägsnas ur systemet och kan ledas via ett avloppsrör till exempelvis till ett dike.

Vid reningsprocessen flödar vattnet genom bioreaktorn. Bioreaktorn innehåller ett stort antal olika precisionsbakterier som renar avfallsvattnet från vissa orenligheter såsom fosfor, svavel och organiska ämnen. Bakterierna är fästa vid bärmaterialet. Antalet bakterier hålls högt och de spolas inte vidare i processen tillsammans med avfallsvattnet vid snabba belastningsförändringar. På det sättet bibehålls bioreningsverkets funktionsförmåga under alla omständigheter.

Clewer_taulukko1_ruotsi

Clewer_taulukko2_ruotsi

Clewer_taulukko3_ruotsi

Precisionsbakterierna utgörs av mikrobstammar som isolerats från naturen. De förmår behandla bl.a. en stor grupp av olika tvättkemikalier.

Processen resulterar i fasta ämnen som koncentreras i processbehållaren. De fasta ämnena samlas upp i processbehållaren utan att försvaga reningsprocessens effekt. Slambehållaren (5 m³) ska tömmas när cirka 150–300 m³ avfallsvatten har flödat igenom den.

Energiförbrukningen från Clewers reningsprocess som baserar sig på centrifugalkraften är liten. Tack vare rotationsrörelsen är energibehovet litet och luftfläktens effekt kan hållas låg.