Avfallsvattenanslutning

I den i Finland utvecklade Clewer avfallsvattens reningsverk utnyttjas en patenterad bioreaktor av ny generation.

Reaktorn heter Rotating Bed Biofilm Reactor (RBBR), d.v.s. en Bioreaktor med en roterande bädd. Clewer-teknologi har använts framgångsrikt för rening av avfallsvatten vid bl.a. bil- och klädtvätterier, industrin samt badanstalter runt världen.

Clewer tål verkligen att jämföras med kommunaltekniken som en avfallsvattenslösning för hushåll och semesterbostäder. Clewer samarbetar med pålitliga riksomfattande avfallsvattenaktörer.

RBBR-tekniken för med sig något alldeles nytt till reningsverksmarknaden. Tekniken skiljer sig från den traditionella avfallsvattensreningen genom att reningen i stället för aktivt slam baserar sig på en effektiv och stabil biofilm, som uppstår när mikro-organismerna fäster sig på bärmaterialets yta.

Ett kännetecknande drag för RBBR-tekniken är att till och med 95 procent av reaktorns innehåll kan utgöra bärmaterial. Bioreaktorns roterande rörelse möjliggör att reaktorn inte slammar igen. Tack vare bärmaterialets stora yta är Clewer-apparaterna kompakta och samtidigt effektiva avfallsvattenreningsverk.

Clewer sköter om ditt avfallsvatten yrkeskunnigt

Luta dig tillbaka och låt Clewer sköta om ditt avfallsvatten med yrkeskunnighet!
Avfallsvattenanslutningen inkluderar:

  • Användning av avfallsvattenreningsverk under avtalad tid (10/15/20 år)
  • Möjlighet att köpa enheten när avtalstiden utgått
  • Installering och nedmontering efter avtalstidens slut
  • Total underhållsfrihet för kunden: Clewer ombesörjer enhetens alla serviceåtgärder inklusive tömning av slam ur processbehållaren, kontroll och påfyllning av kemikalier, byte av skadade delar mot nya samt övrigt underhåll.

Pris

Clewer erbjuder två olika paket med avfallsvattenreningsverk för kundernas olika behov.

800S

  • Anslutningsavgift 80 530 SEK
  • Årsavgift 8 053 SEK
  • behandlingsavgift 9 SEK/m³

1300S

  • Anslutningsavgift 149 560 SEK
  • Årsavgift 14 956 SEK
  • behandlingsavgift 9 SEK/m³

Gör din beställning här!