CE-testattu

Clewer 800S -pienpuhdistamon CE-testaus* on tehty 1 200 litran vuorokausivirtaumalla.

Clewer-jätevesipuhdistamon CE-testauksessa on otettu huomioon Suomen jätevesiasetuksen edellyttämä minimi 5 henkilön kuormitusvaatimus (AVL = 5):

  • Clewer täyttää vaatimukset asetuksen edellyttämillä minimikuormitusarvoilla, ja toimii itse asiassa paremmin kuin asetus vaatii.
  • Clewer täyttää vaatimukset elinkaarensa kaikissa käyttötilanteissa, myös kesämökkikäytössä, kun käytössä on kuukausien taukoja.

AVL = asukasvastineluku. Jäteveden orgaanista pilaantumista kuvaava mittayksikkö, joka vastaa yhden ihmisen aiheuttamaa jätevesikuormitusta päivässä.
CE-testaus on tehty 1200 litran vuorokausivirtaumalla.

*CE-testattu EN 12566-3 standardin mukaisesti. CE_clewer_140x165_8.8.2014