Jätevesiliittymä

Suomessa kehitetyssä Clewerin jätevedenpuhdistamossa hyödynnetään patentoitua uuden sukupolven bioreaktoria.

Clewer on aidosti kunnallistekniikkaan verrattavissa oleva jätevesiratkaisu kotitalouksille ja loma-asunnoille. Clewer tekee yhteistyötä luotettavien valtakunnallisten jätevesitoimijoiden kanssa.

Clewer-teknologiaa käytetään useissa erityyppisissä sovelluksissa ympäri maailmaa. Pääasialliset kohteemme ovat yhdyskuntaveden käsittely – yksittäisistä talouksista tuhansien henkilöiden tarpeisiin – teollisuuden jätevedet, autopesuloiden vesien kierrätys sekä kalankasvatus kiertovesiviljelyjärjestelmissä.

Rotating Bed Biofilm Reactor (RBBR) eli pyöriväpetinen bioreaktori

RBBR-teknologia on uutta puhdistuslaitteiden markkinoilla. Teknologia eroaa perinteisestä biologisesta jätevedenpuhdistuksesta: aktiivilietteen asemesta puhdistuksen perustana käytetään tehokasta ja vakaata biokalvoa, joka muodostuu mikro-organismien kiinnittyessä kantoaineen pinnalle.

RBBR-teknologialle leimallinen piirre on, että reaktorin sisällöstä jopa 95 % voi olla kantoainetta. Bioreaktorin pyörivä liike mahdollistaa, ettei reaktori mene tukkoon. Kantoaineen suuren pinnan ansiosta Clewer-laitteet ovat kompakteja ja samalla tehokkaita jäteveden puhdistamoja.

Clewer huolehtii sinun jätevesistäsi ammattitaidolla

Ota rento asento ja anna Clewerin huolehtia sinun jätevesistäsi ammattitaidolla!
Jätevesiliittymä sisältää:
  • Jätevedenpuhdistamolaitteiston käyttö sovitun ajan
  • Mahdollisuus ostaa laitteisto käyttöajan päätyttyä
  • Laitteen asennus ja poistaminen sopimuksen päättymisen jälkeen
  • Täydellinen huoltovapaus asiakkaalle:
    Clewer huolehtii kaikista laitteiston vaatimista huoltotoimenpiteistä mukaan lukien lietteen tyhjennys prosessisäiliöstä, saostuskemikaalien tarkistus ja lisäys, rikkoontuneiden osien vaihtaminen uusiin sekä muut tarpeelliset huollot.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!