Clewer-teknologia

Clewer Oy:n patentoima jäteveden puhdistusprosessi on uudenlainen bioprosessi, jossa jätevesi puhdistetaan, liete ja kemikaalijäämät kerätään talteen ja puhdistettu vesi poistetaan järjestelmästä.

Clewerin biologinen puhdistusprosessi perustuu kantoaineteknologiaan, jossa mikrobikasvusto toimii kantoaineen pinnalla. Yhdessä Clewerin täsmäbakteerien kanssa se muodostaa erittäin tehokkaan jätevedenpuhdistusjärjestelmän.

Keskipakoisvoimaa ja täsmäbakteereja

Teknologiaratkaisuna Clewer-prosessissa hyödynnetään keskipakoisvoimaa eli sentrifuugi-teknologiaa. Pyörimisliikkeen ansiosta prosessi puhdistaa itse itsensä, ja pakottaa lietteen pysymään lietesäiliössä. Puhdistettu vesi poistetaan järjestelmästä ja voidaan ohjata poistoputken kautta esimerkiksi ojaan.

Puhdistusprosessissa jätevesi virtaa bioreaktorin läpi. Bioreaktorissa  on suuri määrä eri täsmäbakteeria, jotka puhdistavat jätevedestä tiettyjä epäpuhtauksia, kuten fosforia, typpeä ja orgaanista ainesta. Bakteerit ovat kiinnittyneinä kantoaineeseen. Näin niiden määrä pysyy runsaana eivätkä ne huuhtoudu jäteveden mukana prosessissa eteenpäin äkillisissä kuormitusvaihteluissa. Näin biopuhdistamon toimintakyky säilyy kaikissa olosuhteissa.

Clewer_biologian palautuminen2

Clewer_biologian palautuminen3

clewer_biologian palautuminen1

Täsmäbakteerit ovat luonnosta eristettyjä mikrobikantoja. Ne pystyvät käsittelemään mm. hyvin laajan joukon erilaisia pesukemikaaleja.

Prosessin lopputuloksena prosessisäiliöön tiivistyy kiintoainetta. Kiintoainetta voidaan kerätä prosessisäiliöön ilman että se heikentää puhdistusprosessin tehoa. Lietesäiliö (5 m³) pitää tyhjentää kun sen läpi on virrannut noin 150–300 m³ jätevettä. Tyhjennysväli riippuu tulevasta jätevedestä.

Clewerin keskipakoisvoimaan perustuvan puhdistusprosessin energiankulutus on vähäistä. Pyörivän liikkeen ansiosta energian tarve on vähäinen ja ilmapuhaltimen teho voidaan pitää pienenä.