Clewer Aquaculture on erikoistunut kierto­vesiviljely­järjestelmiin

Takaisin

Clewer Aquaculture Oy yhdistää Kalavesi Konsultit Oy:n* yli 30 vuoden kokemuksen vesiviljelyn suunnittelusta, rakentamisesta ja laitostoimituksista sekä Clewer Oy:n vankan kokemuksen moderneista vedenpuhdistuslaitteistoista. Olemme erikoistuneet kiertovesiviljelyjärjestelmien suunnitteluun ja toimituksiin.

Kalavesi Konsultit Oy perustettiin vuonna 1984. Lähtökohtana oli tarjota konsultaatio- ja suunnittelupalveluita vesiviljelyyn liittyen. Yli 30 vuoden aikana kokemusta on kertynyt hyvin laajasti vesiviljelyn eri sektoreilta – erilaisia projekteja, suunnittelu-urakoita ja laitetoimituksia on tehty niin kaupallisille vesiviljely-yrityksille kuin tutkimuslaitoksille.

Olemme suunnitelleet sekä kylmän että lämpimän veden laitoksia. Viime vuosina laitokset ovat olleet kiertovesilaitoksia, jotka hyödyntävät joko talteen otettavaa hukkaenergiaa tai käyttävät lämpöpumppu–lämmönvaihdin-yhdistelmää. Tätä tekniikka voidaan käyttää myös veden jäähdyttämiseen.

Kokemusta ja tietotaitoa kiertovesijärjestelmiin (RAS) liittyen on kertynyt 1990-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin rakensimme kiertovesisysteemin omaan kirjolohipoikaslaitokseen (myöhemmin nieriälaitos). Laitoksella teimme kaupallisen tuotannon ohella aiheeseen liittyvää tutkimusta. Uusin käytännön viljelykokeemme on tehty lämpimän veden systeemissä ankeriasmonnilla.

Asiakkaina kaupalliset kalankasvattajat sekä tutkimuslaitokset

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet kaupallisia kalankasvatuslaitoksia Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä monille eri kalalajeille (mm. kirjolohi, nieriä, kuha, sampi, ankerias, merilohi). Osa laitoksista on ollut uusia, osa on muunnettu ja korjattu vanhoista läpivirtauslaitoksista kiertovesilaitoksiksi.

Tuotantokapasiteetin, käytettävän veden, lämpötilan ja muiden lähtökohtien mukaisesti laitoksien kiertovesisysteemeissä on käytetty hiekkasuodattimia, moving bed -reaktoreita, tihkusuodattimia ja näiden yhdistelmiä. Pumppaussysteemit suunnitellaan niin ikään tapauskohtaisesti. Veden desinfiointiin ja vedenlaadun parantamiseen käytetään sekä UV- että otsonilaitteita.

Tutkimuslaitoksiin olemme suunnitelleet ja toteuttaneet erilaisia kiertovesisysteemejä ja akvaariojärjestelmiä. Asiakkainamme ovat olleet useat yliopistot ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luke) toimipisteet.

Teemme yhteistyötä useiden tunnettujen laitetoimittajien kanssa. Pääosin käytämme eurooppalaisia laitteistoja, mutta tarvittaessa maahantuomme laitteita myös USA:sta ja Aasiasta. Periaatteemme on tarjota korkealaatuisia laitteita ja systeemejä veden suodatukseen, desinfiointiin, pumppaukseen ja ilmastukseen.

Käytämme myös optimaalisia materiaaleja putkistoissa, altaissa ja vedenkäsittelyssä. Kalankäsittelyn tarpeisiin myymme kalapumppuja, kalaruuveja ja lajittelukoneita. Ruokinta- ja valvontalaitteita hankimme eri toimittajilta tarpeen mukaan.

Laaja kokemus ja vahva asiantuntemus

Henkilökuntaamme kuuluu asiantuntijoita vesiviljelyn eri alueilta. Suunnittelu- ja laitostoimituskokemuksen lisäksi meillä on käytännön kokemusta kalankasvatuksesta, alan opetuksesta ja kalanjalostuksesta (kylmä- ja lämminsavustus, graavituotteet, mäti).

*Clewer Aquaculture Oy on ostanut Kalavesi Konsultit Oy:n liiketoiminnan helmikuussa 2017.

Mikä on RAS?

Kiertovesiviljely on moderni, ympäristöystävällinen ja tehokas menetelmä kalankasvatukseen.

Lue lisää

Teknologia

Suunnittelemme ja toimitamme kierto­vesiviljely­järjestelmät avaimet käteen -ratkaisuina.

Lue lisää

Referenssit

Yksilöllisiä ratkaisuja kaupallisille kalankasvattamoille ja tutkimuslaitoksille ympäri Eurooppaa

Lue lisää