Modernia teknologiaa

Takaisin

Clewer Oy:n patentoima vedenpuhdistusprosessi on uudenlainen bioprosessi, jossa vesi puhdistetaan, liete ja ravinteet kerätään talteen ja puhdistettu vesi kierrätetään takaisin järjestelmään tai poistetaan siitä. Patentoitu vedenpuhdistusprosessi soveltuu myös kiertovesiviljelyjärjestelmiin.

Clewerin biologinen puhdistusprosessi perustuu kantoaineteknologiaan, jossa mikrobikasvusto toimii kantoaineen pinnalla. Yhdessä Clewer-täsmäbakteerien kanssa se muodostaa erittäin tehokkaan vedenpuhdistusjärjestelmän.

Keskipakoisvoima ja täsmäbakteerit

Teknologiaratkaisuna Clewer-prosessissa hyödynnetään keskipakoisvoimaa (sentrifuugiteknologia). Pyörimisliikkeen ansiosta prosessi puhdistaa itse itsensä, ja pakottaa lietteen pysymään lietesäiliössä. Puhdistettu vesi kierrätetään järjestelmään uudestaan tai poistetaan siitä kokonaan.

Puhdistusprosessissa vesi virtaa bioreaktorin läpi. Bioreaktorissa on suuri määrä eri täsmäbakteereita, jotka puhdistavat vedestä tiettyjä ravinteita, kuten fosforia, typpeä ja orgaanista ainesta. Täsmäbakteerit ovat luonnosta eristettyjä mikrobikantoja.

Bakteerit ovat kiinnittyneinä kantoaineeseen. Näin niiden määrä pysyy runsaana eivätkä ne huuhtoudu veden mukana prosessissa eteenpäin äkillisissä kuormitusvaihteluissa. Näin biopuhdistamon toimintakyky säilyy kaikissa olosuhteissa.

Energiatehokas ratkaisu

Prosessin lopputuloksena prosessisäiliöön tiivistyy kiintoainetta. Kiintoainetta voidaan kerätä prosessisäiliöön ilman että se heikentää puhdistusprosessin tehoa. Säiliön tyhjennysväli riippuu järjestelmässä kiertävän veden määrästä.

Clewerin keskipakoisvoimaan perustuvan puhdistusprosessin energiankulutus on vähäistä. Pyörivän liikkeen ansiosta energian tarve on vähäinen ja ilmapuhaltimen teho voidaan pitää pienenä.

Myynti ja edustus

Rumpusuodattimet, kalapumput ja -ruuvit, lajittelukoneet, laskurit, ilmastimet

UV-laitteet

Mikä on RAS?

Kiertovesiviljely on moderni, ympäristöystävällinen ja tehokas menetelmä kalankasvatukseen.

Lue lisää

Referenssit

Yksilöllisiä ratkaisuja kaupallisille kalankasvattamoille ja tutkimuslaitoksille ympäri Eurooppaa

Lue lisää

Yritys

Laaja kokemus ja vahva asiantuntemus kierto­vesiviljely­järjestelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta

Lue lisää