Kiertovesiviljelyjärjestelmät

Takaisin

Kiertovesiviljelyjärjestelmän (RAS) toiminta perustuu siihen, että kasvatukseen käytettävää vettä voidaan käyttää yhä uudelleen biologista puhdistussysteemiä hyödyntäen. Tällöin myös kalojen kasvun kannalta optimaalinen lämpötila voidaan säilyttää vuoden ympäri. Toimiva bioreaktori mahdollistaa kalojen hyvinvoinnin ja nopean kasvun.

Tarjoamme kalankasvattajille avaimet käteen -ratkaisun, joka sisältää niin teknologian ja laitteet kuin poikastuotannon.

Tasainen tuotanto vuoden ympäri

Kiertovesiviljelyjärjestelmässä kalan kasvuvauhti ja veden laatu voidaan optimoida kalalajin mukaan. Järjestelmä on taloudellisesti tehokkaimmillaan, kun kalojen kokonaisbiomassa pidetään mahdollisimman tasaisena ympäri vuoden. Tämä myös mahdollistaa lopputuotteiden tasaisen toimittamisen markkinoille.

Kiertovesiviljelyjärjestelmä mitoitetaan kalojen suurimman ruokinnan, kasvun ja aineenvaihduntatuotteiden mukaan. Tämä edellyttää huolellista tuotannon ja laitteistojen suunnittelua.

Lähellä kuluttajaa

Kiertovesiviljelyjärjestelmät soveltuvat erityisesti alueille, joilla käytettävissä olevan veden määrä tai lämpötila rajoittaa kalankasvatusta. Kiertovesiviljelyjärjestelmä tuo elintarviketuotannon lähemmäksi kuluttajia sekä lyhentää ja nopeuttaa toimitusketjua.

Clewerin bioreaktorit on testattu laboratoriossa kylmän veden kaloille (13–18 °C) ja lämpimän veden kaloille (18–26 °C). Jokaisessa kalanviljelyprojektissa vesilähde ja viljelty kalalaji on suunniteltu yksilöllisesti siten, että kalanviljelykonsepti voidaan optimoida vallitseviin olosuhteisiin. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota kalojen hyvinvointiin, veden laatuun ja kalanviljelyn kustannustehokkuuteen.

Kiertovesiviljelyjärjestelmä käsittelee typpiyhdisteitä

Biologinen suodatin muodostaa merkittävän osan järjestelmästä. Kiertovesiviljelyjärjestelmä käsittelee kalan aineenvaihdunnasta syntyviä typpiyhdisteitä. Osa kalanrehun sisältämästä typestä vapautuu kiduksista veteen ammoniumina. Vapautunut ammoniakki, jonka osuus ammoniumin kokonaismäärästä riippuu veden pH-arvosta, on kaloille vaarallista pieninäkin määrinä.

Typpiyhdisteet voidaan muuntaa biologisen käsittelyn avulla vähemmän vaaralliseen muotoon. Tämä tapahtuu nitrifikaation (aerobinen prosessi) avulla: bioreaktori muuttaa ammoniumin ensin nitriitiksi ja sitten nitraatiksi. Järjestelmässä kiertävää vettä vaihdetaan siten, että nitraatin määrä pysyy kalalajista riippuen optimaalisena.

Jos veden kierrätyssuhde on suuri ja vaihdetun veden määrä on pieni verrattuna kokonaisvesimassaan, asennetaan järjestelmään denitrifikaatioreaktori typen poistamiseksi . Reaktori muuntaa nitraatin typpikaasuksi (anaerobinen prosessi) ja vapauttaa sen ilmakehään.

Oikea mitoitus takaa tehokkaan vedenpuhdistuksen

Fysikaaliset ja kemialliset olosuhteet vaikuttavat biologisen puhdistuksen tehokkuuteen. Biologisen suodattimen tehokkuus riippuu suodattimen pinnoilla kasvavien bakteerien määrästä ja lajista sekä niiden kyvystä käyttää suodattimeen tulevaa ammoniumia. Suodattimien oikea mitoitus suhteessa laitokseen tuotantokiertoon ja -käytäntöihin on tärkeää, jotta suodattimien bakteeristo pysyy optimaalisena.

Mikä on RAS?

Kiertovesiviljely on moderni, ympäristöystävällinen ja tehokas menetelmä kalankasvatukseen.

Lue lisää

Teknologia

Suunnittelemme ja toimitamme kierto­vesiviljely­järjestelmät avaimet käteen -ratkaisuina.

Lue lisää

Referenssit

Yksilöllisiä ratkaisuja kaupallisille kalankasvattamoille ja tutkimuslaitoksille ympäri Eurooppaa

Lue lisää