planering

Clewer 800 S

Lätt att installera på olika tomter

 

Det är lätt att installera Clewer 800 S minireningsverket. Det lilla formatet och den lätta konstruktionen gör att också kan installeras i svårare terräng som t.ex. i en bergig sluttning. Installationskostnaderna är små.

Befintliga slambrunnar eller slutna tankar kan också utnyttjas vid installationen.


installationsritning för slamavskiljare

installationsritning för slambrunn


Clewer installationsalternativ:


Installation för slamavskiljare och trekammarbrunn